Biotehniska sola_MariborStrip o tetrapakuDa je lahko strip tudi odličen učni pripomoček, je dokazala dijakinja Kim Barta. Izdelala je strip o nastanku tetrapaka. Ko smo pri predmetu trajnostni razvoj govorili o kartonski embalaži in kaj se zgodi z njo, se je Kim spraševala, kako bi lahko ljudi prepričala, da embalaža ni odpadek, ampak da lahko iz na videz odpadnega materiala še kaj naredimo. Razmišljala je, da bi lahko s stripom najlažje predstavila, kaj je kartonska embalaža. Izpostavila je idejo, da moramo najprej spoznati, kako je tetrapak sestavljen in kakšna je njegova vloga. S stripom je želela čim bolj zanimivo prikazati reciklažo tetrapaka in poučiti o tem otroke, sovrstnike in tudi odrasle. V zgodbi je preprosto predstavljen tetrapak, hkrati pa so vanj vključeni podatki o njegovi zgradbi in uporabi po reciklaži. Tako je dobila zgodba tudi strokovno stran. Strip so učenci in dijaki odlično sprejeli. Prevedli smo ga tudi v angleščino in predstavili v okviru mednarodnega projekta »European Schools for a living planet«.

Pripravil: Simon Gračner

Biotehniška šola Maribor
www.bts.si