STO se je avgusta 2023 pridružila več kot 800 podpisnicam Glasgowske deklaracije za podnebne ukrepe v turizmu, ki so se zavezale k doseganju ničelnih emisij pred letom 2050. Z deklaracijo, ki jo vodita Svetovna turistična organizacija (UNWTO) in mreža One Planet Network, turistični sektor priznava svojo vlogo pri podnebnih spremembah in poudarja predanost zmanjševanju svojega ogljičnega odtisa, izboljšanju varovanja okolja in spodbujanju odgovornih praks v turizmu. Svoj podnebni akcijski načrt bomo v STO oblikovali znotraj delovne skupine Chapter Earth Evropske potovalne komisije (ETC), v kateri imamo podpredsedniško vlogo, v sodelovanju s predstavniki več kot 30 nacionalnih turističnih organizacij v Evropi. Strategija slovenskega turizma 2022-2028 poziva ves turistični sektor, da podpre zaveze Glasgowske deklaracije, in za enega od strateških ciljev postavlja tudi vzpostavitev nacionalnega modela prilagajanja turizma na podnebne spremembe. V Sloveniji sta podpisnici Glasgowske deklaracije tudi Ekonomska fakulteta UL in Fakulteta za turizem UM, ki z STO tesno sodelujeta pri ukrepih za doseganje podnebne odpornosti v turizmu.

Slovenska turistična organizacija
www.slovenia.info