DSG00067 Pano

V Starem Velenju zadnje tedne intenzivno izvajamo prenovo v okviru projektov CTN Stari trg 11 in CTN Revitalizacija starotrškega jedra. V okviru projekta CTN Stari trg 11, ki je v zaključni fazi, smo na podlagi smernic Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije staro stavbo, ki so jo mnogi poznali po gostinskem lokalu Čuk, porušili in zgradili novo. Poimenovali smo jo Kreativni center Čuk in bo namenjena novim podjetjem in obrtnikom za izvajanje različnih storitvenih in obrtnih dejavnosti, ki bodo spodbujale razvoj drobnega gospodarstva in obrti v starem mestnem jedru. Zelo aktivno pa potekajo tudi dela v okviru projekta CTN Revitalizacija starotrškega jedra. Z revitalizacijo bodo krajani pridobili urejen trg s pripadajočo infrastrukturo, v novi stavbi pa bodo nove poslovne površine za umetnike in kreativce ter dve stanovanji. Pred stavbo bo urejen nov tlakovani trg, namenjen izvajanju različnih prireditev. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Projekta sta sofinancirana v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020, operacija Prednostne naložbe 6.3, Specifični cilj 1: Učinkovita raba prostora na urbanih območjih iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN).

Mestna občina Velenje
www.velenje.si