Stanovanjski sklad RS EOL158

Stanovanjski sklad RS aktivno izpolnjuje svojo zavezo po pridobitvi novih najemnih stanovanj na območju celotne Slovenije. Z nakupom novih stanovanj v Črnomlju smo svojo ponudbo še dopolnili. V večstanovanjski stavbi Čardak smo odkupili 30 stanovanjskih enot, ki jih bomo v stroškovni najem preko Javnega razpisa ponudil takoj, ko bodo vzpostavljeni vsi potrebni pogoji, predvidoma v septembru tega leta. Na ta način bomo pripomogli k reševanju stanovanjske problematike na ravni občine in v jugovzhodni Sloveniji. Arhitektura objekta je razgibana z ložami, ki so predvidene ena nad drugo, s čimer je dosežena optimizacija, ki se nanaša na izbor vgrajenih materialov in stopnjo obdelave. S primerno protipožarno zasnovo, protihrupno in energetsko varčno zasnovo je dosežena ekonomska upravičenost, racionalnost ob izgradnji, zagotovljeni so primerni obratovalni in vzdrževalni stroški. Energetski koncept in projektne rešitve so trajnostno orientirane, stavba je v energijskem razredu B1. Objekt se bo ogreval s toploto iz daljinskega sistema ogrevanja na biomaso iz razvodnega omrežja kotlarne, medtem ko bo ogrevanje sanitarne vode predvideno s toplotnimi črpalkami zrak – voda.

Stanovanjski sklad RS
https://ssrs.si