Kranjskemu podjetju S&T Iskratel je EcoVadis, svetovno znan ponudnik ocenjevanja trajnostnega delovanja podjetij, podelil srebrno priznanje za družbeno odgovornost (CSR). EcoVadis uvršča S&T Iskratel med 25 odstotkov najboljših podjetij na svetu, ki sodelujejo v izzivu tega ocenjevanja. Ocena je sestavljena iz štirih sklopov, ki se samostojno ocenjujejo: okolje, delo in človekove pravice, etika ter trajnostna nabava. Metodologija je osnovana na mednarodnih standardih trajnostne politike. Visok rezultat v neodvisni oceni ni le prepoznanje zavezanosti podjetja trajnostnemu in odgovornemu ravnanju, temveč tudi verodostojno sporočilo svetovnemu trgu, na katerem ima trajnostna naravnanost vse večji pomen. S&T Iskratel smo vodilni evropski ponudnik celovitih in visoko zanesljivih rešitev za varno, pametno in povezano prihodnost. Kot Skupina smo s širokim portfeljem informacijskih, komunikacijskih in poslovnih rešitev, v kombinaciji z najhitrejšo in zanesljivo podporo, prisotni v več kot 50 državah po svetu.

S&T Iskratel, informacijske in komunikacijske rešitve, d.o.o.
www.snt-iskratel.si