Tehnologija se z vso naglico razvija, a za njo še vedno ostajajo odpadni materiali, ki obremenjujejo okolje. V Evropi se na leto proda okrog 40 milijonov tonerjev, kartuš in trakov, ki se na deponijah razgrajujejo več sto let. Nova KBM se zaveda svoje odgovornosti tudi do naravnega okolja in si prizadeva prispevati k trajnostnem razvoju s skrbnim odnosom do okolja. Zato v sodelovanju s podjetjem Bitea d.o.o. zbira in reciklira izrabljene tonerje, kartuše in trakove tiskalnikov, faksov in kopirnih strojev, ki nastajajo pri vsakodnevnem delu v banki. Po letu in pol je reciklirala že približno 1.500 kosov tonerjev, kartuš in trakov. Del sredstev od prodaje odpadnih materialov, ki še imajo vrednost za nadaljnjo predelavo, Nova KBM vsako leto daje v dobrodelne namene Sončku, Zvezi za cerebralno paralizo Slovenije.

Nova KBM d.d.
www.nkbm.si