Zavarovalno skupino Sava sestavlja več kot 20 družb iz šestih držav. Čeprav poslujejo v zelo različnih okoljih, jih družijo enotne vrednote. Ena od njih je odgovornost do deležnikov, soljudi, družbe, okolja. Korporativno prostovoljstvo Zavarovalne skupine Sava je z leti zraslo v celoletno dejavnost vseh zaposlenih in je obenem spodbuda, da smo v svojih dejanjih odgovorni do ljudi in okolja ter tako vzor v svojih okoljih. Zraslo je v pobudo Srce za svet. Osnova za načrtovanje aktivnosti so letna anketiranja zaposlenih, vsi zaposleni v skupini pa imajo na voljo namenske ure za korporativno prostovoljstvo, ki jih lahko izkoristijo v okviru organiziranih dogodkov. Pobuda zajema širok diapazon vsebin, od izobraževanj, komuniciranja vsebin družbene odgovornosti, zbiranj materialne pomoči, do dogodkov za pomoč ljudem, živalim in skrbi za okolje. V letu 2023 je ekipa približno 15 ljudi v šestih državah poskrbela za izvedbo 70 dogodkov, na katerih je sodelovala približno tretjina vseh zaposlenih. Organizacija vsebin je na osnovi enotnih izhodišč regionalna, skupina pa ima prednost medsebojne izmenjave izkušenj in idej. Aktivnosti znotraj skupine intenzivno interno komuniciramo, eksterno pa le redko. Verjamemo, da mora biti prostovoljstvo odločitev posameznika in da se širi z vzgledom in navdušenjem udeležencev.

Sava Re, d.d.
www.sava-re.si