Podpis pogodbe z mestom Zaječar.

Prenove učinkovite razsvetljave pomembno prispevajo k boljši energetski učinkovitosti. V Petrolu projektom prenov javne razsvetljave namenjamo posebno pozornost. Pred kratkim smo sklenili dve novi javno-zasebni partnerstvi, prvo s hrvaškim mestom Zabok in drugo s srbskim mestom Zaječar. Ob koncu decembra smo v mestu Zabok pričeli s prenovo svetil vseh naselij v mestu. Nova LED svetila poleg energetske učinkovitosti omogočajo izboljšano upravljanje delovanja javne razsvetljave, boljšo kvaliteto osvetlitve in prilagojeno intenzivnost svetlobe. S projektom bodo v mestu zmanjšali stroške energije za več kot 75 %, izboljšali osvetljenost javnih površin in hkrati zmanjšali svetlobno onesnaževanje. Mesto Zaječar pa bo skupaj s Petrolom in partnerji Smart Energy Investment in Maxwell Group zamenjalo skoraj 10.000 energetsko neučinkovitih svetil z novimi LED svetili. V Zaječarju bodo s projektom prihranili več kot 75 % električne energije, zmanjšali svetlobno onesnaževanje in prihranili preko 1.000.000 € v času trajanja pogodbe, kar je izjemen rezultat. Poleg tega se bodo izpusti zmanjšali za več kot 3.400 ton CO₂ letno.

Petrol d.d. Ljubljana
www.petrol.si