Predvidoma spomladi bo Eko sklad objavil nova javna razpisa oziroma poziva, namenjena preizkusu dveh finančnih instrumentov za financiranje celovite prenove večstanovanjskih stavb: energetskega pogodbeništva in kredita etažnim lastnikom. Etažni lastniki bodo ob odločitvi za eno od navedenih oblik financiranja prenove lahko prejeli nepovratna sredstva (subvencijo), ki bodo bistveno višja kot na običajnih javnih pozivih Eko sklada. Najpomembnejši pogoj bo izvedba celovite prenove večstanovanjske stavbe. Pilotni razpisi, ki bodo pripravljeni v okviru projekta LIFE-IPCARE4CLIMATE, bodo po objavi v Uradnem listu RS na voljo na spletni strani Eko sklada. Že sedaj pa lahko etažni lastniki in upravniki za več informacij pokličejo na telefonsko številko 01 241 48 25 ali pišejo na ekosklad@ekosklad.si. Projekt LIFE IP CARE4CLIMATE ALIFE17 IPC/SI/000007B je integralni projekt, sofinanciran s sredstvi evropskega programa LIFE, sredstev Sklada za podnebne spremembe in sredstvi partnerjev projekta.

Eko sklad, j.s.
www.ekosklad.si