Svetovno kmetijstvo se spopada s podnebnimi spremembami, izgubo biotske raznovrstnosti in degradacijo tal. Ekološka pridelava rešuje te težave z naravi prijaznimi rešitvami. Pomanjkanje ekološkega semena ovira ekološko pridelavo, saj se več kot 90 % kmetov zanaša na konvencionalne sorte, ki pa se v ekoloških razmerah vedno ne obnesejo dobro. Evropski projekt LIVESEEDING spodbuja rast ekološkega semenarstva in žlahtnjenja rastlin, ki bo pomagalo doseči cilj 100-odstotnega deleža ekološkega semena v naslednjih 15 letih, kar je skladno z EU strategijo zelenega prehoda. Projekt želi zmanjšati vrzel v donosnosti med ekološko in konvencionalno pridelavo ter ohraniti genetsko raznovrstnost in ekosisteme. Za doseganje cilja bo uporabljen vključujoč pristop z vzpostavitvijo živih laboratorijev, kjer sodelujejo žlahtnitelji, potrošniki in občani za skupno reševanje izzivov. Konzorcij projekta združuje 37 partnerjev iz različnih sektorjev in držav, ki bodo pomagali v razvoju ekološkega semenarstva s pomočjo iskanja rešitev in inovacij. Kot partner sodeluje tudi Kmetijski inštitut Slovenije, ki je odgovoren za ekološko žlahtnjenje rastlin in uporabo novih tehnologij v žlahtnjenju in tehnologiji pridelovanja pšenice, ajde in fižola. Poleg raziskav bomo izvedli usposabljanja, seminarje in praktične predstavitve na kmetijah.

LiveSeeding logo

Kmetijski inštitut Slovenije
www.kis.si