Po javnem pozivu 92FS-PO21 je za nove naložbe v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije za gospodarstvo možna dodelitev nepovratnih sredstev in kredita hkrati ali pa samo nepovratnih sredstev ali samo kredita. Namen javnega poziva je spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah in tehnoloških procesih, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije. Višina nepovratnih sredstev znaša do 20 % naložbe, obrestna mera za kredite je 3 mesečni EURIBOR +1,3 %. Pri Eko skladu nudimo tudi ugodne kredite za druge okoljske naložbe, kot so naložbe v ukrepe zmanjšanja emisij toplogrednih plinov, zmanjšanje onesnaževanja zraka, gospodarjenja z odpadki, varstvo voda in učinkovite rabe vode, odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo in začetne naložbe v okoljske tehnologije. Obrestna mera za kredite je 3 mesečni EURIBOR +1,3 % (za več informacij javni poziv 66PO21). Več informacij na ekosklad.si/gospodarstvo.

Eko sklad, j.s.
www.ekosklad.si