Spodbude so v obliki nepovratnih sredstev v višini od 20 do 50 % ter kredita z ugodno obrestno mero (trimesečni EURIBOR + 1,3 %), dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči. Namenjene so gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom posameznikom in drugim fizičnim osebam, ki opravljajo registrirane dejavnosti, in sicer za enega ali več naslednjih ukrepov, ki ob oddaji vloge za pridobitev spodbude še ne smejo biti dokončani: izdelava mobilnostnih načrtov, postavitev parkirišč za kolesa in kolesarnice, nakup električnih koles (e-koles) in koles za službeno uporabo, nakup polnilnic za električna vozila in polnilnic za vozila na vodik, prikazovalniki bližnjih postajališč in odhodov z njih v realnem času, ter registratorji odhoda/prihoda za trajnostne načine prevoza. Informacije o javnem pozivu so na voljo na telefonski številki 01 241 48 25 ali po elektronski pošti na naslovu ekosklad@ekosklad.si.

Eko sklad, j.s.
www.ekosklad.si