Eko skladSpodbude Eko sklada so v obliki nepovratnih sredstev v višini 20 % ter kredita v višini do 80 % upravičenih stroškov naložbe (brez DDV), po letni obrestni meri trimesečni EURIBOR + 0 %, dodeljene po pravilu »de minimis« pomoči. Namenjene so gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom in zadrugam, in sicer za enega ali več naslednjih ukrepov, ki se bodo začeli izvajati po oddaji vloge za pridobitev spodbude: toplotno izolacijo sten, tal ali stropa; zamenjavo oken z energijsko učinkovitimi okni; toplotno črpalko za centralno ogrevanje stavbe; kurilno napravo na lesno biomaso za centralno ogrevanje stavbe; zamenjavo toplotne postaje ali vgradnjo toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja; sprejemnike sončne energije; prezračevanje z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbah; energijsko učinkovit sistem razsvetljave; optimizacijo sistema ogrevanja; napravo za samooskrbo z električno energijo; gradnjo skoraj ničenergijske stavbe; izkoriščanje odvečne toplote iz procesov in/ali naprav; energijsko učinkovite elektromotorje in/ali vgradnjo frekvenčnih pretvornikov; uvedbo sistema upravljanja z energijo; ukrep energetske učinkovitosti v poslovnem procesu; napravo za soproizvodnjo električne energije in toplote. Informacije so na voljo na telefonski številki 01 241 48 66 ali e-naslovu ekosklad@ekosklad.si. 

Eko sklad, j.s.
www.ekosklad.si