Eko sklad EOL 123Pri Eko skladu občanom ponujamo nepovratna sredstva za številne naložbe v rabo obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti v stavbah: solarne ogrevalne sisteme, sončne elektrarne za samooskrbo, kurilne naprave na lesno biomaso, toplotne črpalke, plinske kondenzacijske kotle, priključitev starejše stavbe na daljinsko ogrevanje, vgradnjo energijsko učinkovitih lesenih oken, toplotno izolacijo fasade, strehe ali stropa, prezračevanje, nove skoraj nič-energijske stavbe in celovite obnove stavbe. Za vse naštete ukrepe je na voljo tudi ugoden kredit Eko sklada, ki ga občani lahko izkoristijo poleg nepovratnih sredstev. V primeru kandidiranja za tri ukrepe obnove stavbe z eno vlogo pa so na voljo višja nepovratna sredstva kot za posamične ukrepe. Še višje so spodbude za nekatere ukrepe za socialno šibke občane. Kateri ukrep je za njihovo stavbo primeren, občani lahko brezplačno izvejo pri neodvisnih energetskih svetovalcih mreže ENSVET (www.ensvet.si), ki jo upravljamo na Eko skladu. Svetovalci, ki občanom lahko tudi brezplačno izpolnijo vlogo za Eko sklad, so na voljo v energetskih svetovalnih pisarnah po vsej Sloveniji, pa tudi na številnih tematskih sejmih.

Eko sklad, j.s.
www.ekosklad.si