StrehaFotovoltaični paneliEko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, tudi letos dodeljuje ugodne kredite občanom ter pravnim osebam za različne okoljske naložbe, nepovratne finančne spodbude občanom za naložbe v večjo energijsko učinkovitost in rabo obnovljivih virov energije v stanovanjskih stavbah, za električna baterijska vozila, nepovratne finančne pomoči pravnim osebam za električna baterijska vozila ter vozila za javni potniški promet na stisnjen zemeljski plin ali bioplin. Eko sklad bo letos za nepovratna sredstva za naložbe v stanovanjskih stavbah zagotovil 20 milijonov €, za nepovratna sredstva za naložbe v energijsko učinkovita vozila pa 0,8 milijona €. Naložba, za katero vlagatelj želi pridobiti nepovratna sredstva, pred oddajo vloge ne sme biti izvedena (velja za fizične osebe oz. občane) oz. ne sme biti pričeta (velja za pravne osebe).

Eko sklad,
Slovenski okoljski javni sklad
www.ekosklad.si