Z vsakodnevnimi odločitvami smo posamezniki odgovorni za 72 odstotkov svetovnih emisij toplogrednih plinov. Te ustvarjamo z načinom bivanja, mobilnosti, prehranjevanja in druge potrošnje. Evropski projekt PSLifestyle, v katerem iz Slovenije sodelujeta Mestna občina Ljubljana in Circular Change – inštitut za krožno gospodarstvo, bo pomagal odpraviti akcijsko vrzel med zavedanjem o podnebnih spremembah in individualnimi ukrepi ter povečal sodelovanje prebivalcev pri trajnostnih temah. Projekt PSLifestyle bo prebivalcem osmih držav Evrope omogočil bolj pozitiven, trajnostni in zdrav življenjski slog z zmanjševanjem ogljičnega odtisa. Z vzpostavitvijo ogljičnega kalkulatorja bomo prebivalcem pomagali pri sprejemanju še bolj trajnih vedenjskih vzorcev za trajnostni življenjski slog. Projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020 na podlagi sporazuma o dodelitvi nepovratnih sredstev št. 101037342.

Mestna občina Ljubljana
www.ljubljana.si

Financira Evropska unija