Analiza mešanih komunalnih odpadkov
Analiza mešanih komunalnih odpadkov

V Eurofins ERICo Slovenija d.o.o. se zavedamo, kaj pomeni podpora strankam. S spremembo zakonodaje s področja odpadkov smo za naše obstoječe in nove naročnike pripravili prenovljeno ponudbo s področja izvajanja sortirnih analiz mešanih komunalnih odpadkov, ki temelji na zahtevah Uredbe o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Ur. L. RS št. 33/17 in št. 60/18). Uredba določa obvezo za izvajalce javnih služb, ki morajo pred oddajo mešanih komunalnih odpadkov v obdelavo zagotoviti sortirno analizo teh odpadkov, s katero ugotovi njihovo sestavo. Od leta 2019 je potrebno sortirno analizo izvesti po novem postopku ter predložiti poročilo o izvedenih sortirnih analizah za preteklo koledarsko leto na ministrstvo do 31. marca tekočega leta. Skladno z določbami Uredbe lahko izvedemo sortirno analizo in vzorčenje mešanih komunalnih odpadkov kot oseba s pridobljeno akreditacijo za vzorčenje odpadkov v skladu s standardom SIST EN ISO/IEC 17025. V okviru sortirne analize izvedemo naključni odvzem in pripravo določenega števila, analizo sestave s sortiranjem in tehtanjem frakcij in oceno najbolj verjetne sestave mešanih komunalnih odpadkov. O izvedeni sortirni analizi izdelamo poročilo.
Eurofins ERICo d.o.o.
www.eurofins.si