Številne tehnološke inovacije in storitveni produkti leto za letom vztrajno povečujejo privlačnost izgradnje sončnih elektrarn, ki se vse bolj kažejo kot eden pomembnejših energetskih virov. Pri Interenergo v sklopu energetskega pogodbeništva že vrsto let ponujamo izgradnjo sončnih elektrarn na lokaciji odjemalca, kar ima s spremljajočo pogodbo o neposredni oskrbi z električno energijo (angl. t. i. on-site downstream PPA) številne prednosti, kot so preverljivost izvora energije ter predvidljivost in stabilnost cen, naposled pa je lastnik razbremenjen tudi investicije. S tem v določeni meri naslavljamo tako samooskrbo kot tudi razogljičene, lastnike pa razrešimo aktualnih skrbi geostrateških sprememb, višanja cen elektrike, podražitve emisijskih kuponov idr. Že obstoječe rešitve dokazujejo, da bo prihodnost zagotovo še bolj zelena.

Interenergo d.o.o.
www.interenergo.com