V Biotehniškem centru Naklo smo v okviru projekta Podnebne spremembe in cilji v VIZ, ki ga koordinira Andragoški center Slovenije, raziskovali podnebju prijaznejšo prehrano. Na srečanjih v mesecu oktobru 2022 smo posebno pozornost namenili principom podnebju prijaznejše prehrane. Izpostavili smo pomen sonaravnih pristopov pridelave hrane, ki nam poleg blaženja podnebnih sprememb pomagajo ohranjati kakovost tal, površinske in podzemne vode ter nivo biotske pestrosti. Izdelali smo hotele za koristne organizme ter poiskali ponudnike ekoloških, sezonskih in lokalno pridelanih živil v lokalnem okolju. Ob izdelavi jabolčnega kolača je pogovor tekel tudi o zavrženi hrani, ki smo ga udeleženci obogatili s podatki o vrstah odpadne hrane v naših gospodinjstvih ter njihovi tedenski količini. »Planeta B ni«, nam sporočajo navdušeni udeleženci, ki so naredili načrt, kako bodo »podnebni meni« prenesli v svoja gospodinjstva.
Zapisala: Urška Kleč, učiteljica naravovarstvenih vsebin

Biotehniški center Naklo
www.bc-naklo.si