Na območju Mestne občine Kranj smo v letu 2012 uvedli projekt »Tehnično ekonomska optimizacija vodovodnih sistemov«. Projekt in vzpostavitev celovitega upravljanja vodovodnega omrežja na posameznih vodovodnih sistemih sta zasnovana dolgoročno, z glavnimi cilji vzpostavitve učinkovitega nadzora, zmanjšanja stroškov vzdrževanja, povečanja zanesljivosti sistema, optimiranje investicij in učinkovitega znižanja vodnih izgub sistema. Skupne izgube na vodovodnih sistemih v upravljanju Komunale Kranj so v povprečju približno 42 odstotne. V naslednjih petih letih želimo izgube znižati na 32 odstotkov. Glede na trenutno stanje vodovodnega omrežja je med prednostne ukrepe uvrščena naloga izboljšanja nadzora z vzpostavitvijo merilnih mest v obstoječih jaških. Na celotnem omrežju vodovodnega sistema v Mestni občini Kranj je bila v jaške vgrajena merilna oprema, ki po potrebi še vedno omogoča mobilno uporabo na omrežju in prestavitev na področja, kjer se bo ugotovilo povečano število okvar in odstopanje od predvidenega načina obratovanja. Aktivnosti se izvajajo tudi na področju hidravličnega modeliranja celotnega vodovodnega sistema, ki bo omogočal tudi kakovostno načrtovanje obnov in razširitev vodovodnega sistema. Cilj je torej spremljanje in izboljšanje kakovosti pitne vode za vse uporabnike.

Komunala Kranj, d.o.o.
www.komunala-kranj.si