EOL 148

Na Elektroinštitutu Milan Vidmar smo zaključili zadnjo fazo v dveh mednarodnih projektih, ki sta potekala v okviru EURATOM raziskovalnih aktivnosti Obzorje2020, posvečenim sevalni in jedrski varnosti. Projekt CONFIDENCE je obravnaval nezanesljivosti, ki so povezane z načrtovanjem zaščite in reševanja v primeru jedrske nesreče. Projekt ENGAGE je raziskoval možnosti za izboljšavo vključevanja deležnikov v aktivnostih, ki so povezane z radiološkimi tveganji. Oba projekta sta bila del širšega programa CONCERT (www.concert-h2020.eu), ki je namenjen integraciji raziskav na področju varstva pred sevanji in prispeva k trajnostnemu povezovanju evropskih in nacionalnih raziskovalnih programov na področju varstva pred sevanji. Pri EIMV kot pooblaščeni organizaciji na področju sevalne in jedrske varnosti smo bili udeleženi v različnih aktivnostih, sodelovali smo pri pripravi raziskovalnih poročil ter objavah v mednarodnih publikacijah. Vsa poročila so javnosti dostopna na https://www.concert-h2020.eu/en/Publications, članki pa bodo objavljeni v posebni številki Radioprotection Vol. 55 HS1, v maju 2020.
Elektroinštitut Milan Vidmar
www.eimv.si

Concert logo print CMYK