Plastika Skaza sodeluje v projektu »Manj je več«, ki naslavlja več nivojev skrbi za okolje. Projekt se posebej osredotoča na zmanjševanje in ponovno uporabo plastičnih ter bioloških odpadkov. V sodelovanju z Ekologi brez meja izvajamo delavnice na osnovnih šolah, kjer poudarjamo pomen recikliranja plastike in bioloških odpadkov. Poleg tega izvajamo akcijo zbiranja odpadne plastike na osnovnih šolah, iz katere bomo v Skazi izdelali nove kompostnike – Bokashi Organko. Ti elegantni kompostniki so primerni za vsako kuhinjo in predstavljajo odlično rešitev za vse, ki želijo svoje biološke odpadke pretvoriti v dragoceno naravno gnojilo.

leader logo

Plastika Skaza d.o.o.
www.skaza.si