Snaga Ljubljana Park TivoliPark TivoliMestna občina Ljubljana je upravljanje Krajinskega parka Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib z Odlokom o koncesiji za upravljanje Krajinskega parka konec leta 2016 podelila Snagi Ljubljana. Za park od februarja 2018 skrbi Snagina strokovna služba, ki opravlja varstvene, strokovne, nadzorne in upravljavske naloge. Služba, ki jo vodi dr. Andrej Verlič, strokovnjak za urbano gozdarstvo, ima trenutno štiri zaposlene. Prednostne naloge upravljanja krajinskega parka se navezujejo na izvajanje ukrepov za izboljšanje življenjskega okolja ogroženih in zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst, ozaveščanje in izobraževanje obiskovalcev, večanje prepoznavnosti parka in vzpostavitev nadzora v parku. Prejem koncesije za upravljanje krajinskega parka je potrditev Snaginega dobro opravljenega dela na področju upravljanja zelenih površin in strokovni izziv za nadgradnjo dejavnosti, da bo kakovost življenja v Ljubljani še višja. Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib je od septembra 2018 tudi član Skupnosti naravnih parkov Slovenije.
Snaga javno podjetje d.o.o.
www.snaga.si