V letu 2013 je delež ločeno zbranih odpadkov na območju Snage znašal 54 %, v letu 2014 pa so ločeno zbrali že 61 % odpadkov in za štiri odstotne točke presegli načrtovane cilje. Ker pri ravnanju z odpadki dosegajo tako dobre rezultate in posledično zmanjšujejo stroške, so v ljubljanski Snagi vsem uporabnikom za december izdali dobropis, decembrska položnica pa je zato znašala 0 evrov. Osnova za dobropis za vse uporabnike Snage (v Ljubljani in devetih primestnih občinah) je zlasti zmanjšana količina odloženih odpadkov. Odlaganje je namreč najdražja storitev v sistemu ravnanja z odpadki. Najpomembnejše decembrsko sporočilo je, da zakonodaja (Uredba o cenah) deluje in je dobra. Direktor Snage Janko Kramžar poudarja: »Za vsako leto pripravimo predračun vseh stroškov, konec leta pa poračun. Če je odstopanje v korist uporabnikom, smo jim dolžni vrniti preplačila. Drugo sporočilo je, da se ločevanje odpadkov splača.«

Snaga javno podjetje d.o.o.
www.snaga.si