JP VK Snaga Strasne smetiZaradi vsestranske uporabnosti, poenostavljanja vsakdana in nizke cene so nas izdelki iz plastike povsem omrežili, količine, ki jih proizvajamo in porabljamo, pa so se preveč povečale. Ker je plastika narejena iz neobnovljivih fosilnih virov (nafte) in ker je narava »ne zna« predelati, so težave zaradi odpadne plastike vse večje, saj plastični odpadki pristanejo v zraku, tleh, vodi in hrani. Seveda pa za težave nikakor ni kriva plastika, temveč mi, ki plastiko nepremišljeno uporabljamo. Na to in na posledice neustreznega ravnanja z odpadki nasploh v javnem podjetju VOKA Snaga opozarjamo s kampanjo Smeti so strašnejše, kot se zdi. Odpadki, ki pristanejo na »nepravih« mestih (v rekah, jezerih in naravi) so za živali zelo ogrožajoči ali celo smrtno nevarni. Zavedanje o posledicah, ki jih povzročajo odpadki v morju, je močno razširjeno, manjkrat pa pomislimo, da odpadki ogrožajo tudi živali v/ob rekah, potokih in bajerjih. Poleg tega želimo s kampanjo preizprašati in spremeniti naš odnos do pogosto povsem nepotrebnih izdelkov za enkratno uporabo, kot so slamice in plastične vrečke. Ko govorimo o povezavi med odpadki in vodo, odpiramo še eno pomembno temo: odgovorno ravnanje z vodo ni zgolj varčevanje z njo, ampak tudi bolj premišljeno in odgovorno potrošništvo. Za proizvodnjo vseh potrošniških dobrin namreč potrebujemo vodo.

Javno podjetje vodovod kanalizacija Snaga d.o.o.
www.vokasnaga.si