Projekt SmartMOVE, katerega vodilni partner je Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije, naslavlja urejanje trajnostne mobilnosti na lokacijah z veliko prometa v Ljubljani. Za Univerzitetni klinični center, BTC, d.d., IKEA Slovenija d.o.o., Studio Moderna d.o.o. ter za Krajinski park Ljubljansko barje kot območje posebnega pomena bodo izdelani mobilnostni načrti. Ti omogočajo optimizacijo parkiranja z uporabo ukrepov, ki spodbujajo trajnostno mobilnost ter uporabnike in zaposlene informirajo o možnostih in učinkih uporabe različnih načinov prevoza. Pilotno bo preizkušen nov način prevoza na delo, t. i. dinamični skupinski prevoz, ki ga razvijajo pri podjetju GoOpti d.o.o. Preverili bodo dejanske potrebe zaposlenih in omogočili prevoze med slabše povezano okolico in Ljubljano. Vzpostavljen bo še certifikat za trajnostno mobilnost ter izdelana priporočila za strateške usmeritve pristojnih organov RS na področju trajnostne mobilnosti. Projekt SmartMOVE sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP in s sredstvi pripadajoče slovenske udeležbe v skupni višini 1.609.167 EUR. Namen projekta je blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

EEA grants black

 

Sluzba V RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije
www.rralur.si