Projekt Kras-Carso II, sofinanciran v okviru Programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027, kapitalizira 20-letna prizadevanja po povezovanju čezmejnega območja Matičnega Krasa, območja edinstvenih geoloških značilnosti mednarodnega pomena, zaradi katerih je s kulturno-zgodovinskega in znanstvenega vidika postalo zibelka krasoslovne znanosti. Glavni izziv projekta je povezati območje z ustanovitvijo čezmejne upravljavske strukture, ki si bo prizadevala za skupno in trajnostno upravljanje, prvenstveno na področju turizma in upravljanja geoparka. Okoljski vidik trajnostnega turističnega razvoja vključuje aktivnosti za varovanje geološke, naravne in kulturne dediščine, z namenom ohranjanja identitete Krasa. Ekonomski vidik se osredotoča na spodbujanje trajnostne rabe naravnih virov in kulturne dediščine. V okviru socialnega stebra pa vključuje lokalne deležnike skozi usposabljanja, delavnice, čezmejne mreže, ki bodo različne interesne skupine povezovale tudi po zaključku projekta. Projekt združuje 24 organizacij, vodilni partner projekta je ORA Krasa in Brkinov.

2 Logotip projekta k novici 1

Občina Sežana
www.sezana.si