Vse Novartisove lokacije v Sloveniji prostovoljno izpolnjujejo zahteve mednarodnih okoljskih standardov EMAS, POR in ISO 14001, ki jih upoštevajo pri poročanju o svojih okoljskih vplivih.
Vse Novartisove lokacije v Sloveniji prostovoljno izpolnjujejo zahteve mednarodnih okoljskih standardov EMAS, POR in ISO 14001, ki jih upoštevajo pri poročanju o svojih okoljskih vplivih.

V širjenje kulture okoljske trajnosti v Novartisu se s svojimi pobudami aktivno vključujejo zaposleni, ki se na vsaki lokaciji lahko tudi pridružijo t. i. zelenemu timu. Ob začetku delovanja zelenega tima na lendavski lokaciji so lendavski župan Janez Magyar, predsednik uprave Lek d.d. in Novartisa v Sloveniji Robert Ljoljo in dr. Simon Rečnik, vodja enote Trdni izdelki Lendava, zasadili drevo prijateljstva v zahvalo in spodbudo zaposlenim, ki so ga oblikovali. Sočasno je bilo na Lekovi spletni strani najnovejše poročilo o trajnostnem razvoju. Kljub večanju deleža kompleksnih originalnih in bioloških farmacevtskih izdelkov, za katere je značilna energetsko zahtevnejša proizvodnja, smo skupno porabo energije uspeli zmanjšati za dober odstotek, učinkovitost njene rabe na zaposlenega pa smo izboljšali za blizu 9 %. Skupno porabo vode smo zmanjšali za 14 %, njeno učinkovitost na tono proizvoda pa izboljšali za 8 %. Količine odpadkov so narasle za 6 % predvsem zaradi večjih količin odpadnega micelija, ki je biorazgradljiv in nenevaren odpadek s 95-odstotno vsebnostjo vode.

Lek farmacevtska družba d.d.
www.lek.si