Skrb za zdravje zaposlenih
Skrb za zdravje zaposlenih

Takoj, ko se je novi koronavirus začel širiti v Evropi, smo se v Novi KBM začeli prilagajati novim in potencialnim razmeram in pripravili vrsto ukrepov za zaščito zaposlenih in strank. Nemudoma smo namestili razkužila za roke v poslovalnice in poslovne stavbe banke ter namestili plakate glede ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe. Pripravili smo tudi načrt za zagotavljanje nemotenega poslovanja in dela, in sicer za poslovanje s strankami, informacijsko podporo zaposlenim za delo od doma, za sestanke na daljavo in podobno. Vzpostavili smo redno komunikacijo z zaposlenimi in strankami, na intranetu pa smo za zaposlene pripravili poseben kotiček, kjer sproti objavljamo aktualne informacije o poteku dogodkov, ukrepih in navodilih za delo. Zaposleni so aktualne informacije v zvezi z ukrepi zaradi okužb s koronavirusom redno prejemali tudi po elektronski pošti. Prilagodili smo tudi procese dela. Na začetku smo omejili število službenih poti in izobraževanj ter za sestanke začeli v večji meri uporabljati kanale za delo in srečanja na daljavo. Kasneje so zaposleni, ki ne delajo v poslovalnicah, svoje delo začeli opravljati od doma, kar je z odlično IT podporo uspešno delovalo.
Nova KBM d.d.
www.nkbm.si