Krka obratKrkin obratVsi želimo živeti v zdravem in čistem okolju, zato je naša skupna odgovornost, da naravno dediščino varujemo tudi za naslednje rodove in za vsa živa bitja. V Krki za varstvo okolja namenimo od 6 do 7 milijonov EUR letno. Naši cilji so celovito obvladovanje sistema upravljanja z okoljem, trajnostni razvoj in nenehno izboljševanje stanja na vseh področjih varstva okolja. Pri tem nam je v pomoč sistem ISO 14001, ki ga vsako leto obnavljamo. V našem obratu v Jastrebarskem na Hrvaškem smo postavili čistilno napravo za odpadne vode z naprednim oksidacijskim postopkom, s katero dosegamo več kot 99,9-odstotno razgradnjo farmacevtskih učinkovin. V Ruski federaciji gradimo aerobno biološko čistilno napravo za odpadne vode. Za čiščenje odpadnega zraka, onesnaženega z organskimi snovmi, smo na naših proizvodnih lokacijah v Sloveniji namestili več sodobnih, visoko učinkovitih naprav za termično oksidacijo odpadnega zraka. Na področju odpadkov je naš ključni cilj zmanjševati količine odloženih odpadkov in povečati ločeno zbrane frakcije uporabnih odpadkov. Med drugim smo pristopili k inovativnemu projektu za ločevanje sestavljenih materialov iz aluminija in plastike. S predelavo 250 ton tovrstnega odpadka je podjetje VINOVA pridobilo surovine za nadaljnjo predelavo – 94 ton aluminija in 143 ton plastike, v Krki pa smo tako pomembno povečali količine odpadkov, predanih v predelavo.

Krka, d.d., Novo mesto
www.krka.si