Gre za seštevek sredstev v treh projektih, ki bodo v naslednjih treh letih namenjena za različne oblike kaskadnega financiranja malih in srednjih podjetij, na primer za inovacijske projekte, projekte prenosa tehnologij ter internacionalizacijo, vse to pa mora biti povezano z zelenim prehodom in digitalizacijo. Na razpisih bodo lahko kandidirala podjetja iz gradbene, tekstilne in letalske panoge ter tista, ki se ukvarjajo z naprednimi proizvodnimi tehnologijami. Slovenski gradbeni grozd – GIZ, ki sodeluje v vseh treh projektih, informacije o načrtovanih aktivnostih redno objavlja na svoji Linkedin strani in vse zainteresirane vabi, da jo spremljajo, kot tudi da se včlanijo v grozd, saj članstvo poleg omenjenih omogoča še številne druge možnosti, na primer pomoč pri iskanju ustreznih partnerjev preko partnerske mreže v Sloveniji in tujini, možnost vključevanja v razvojno raziskovalne projekte, dostop do informacij o politikah EU s področja delovanja Slovenskega gradbenega grozda, finančno podporo za udeležbo v poslovnih delegacijah na tuje trge (Indija, Brazilija) in podobno.
Pripravil: mag. Vladimir Gumilar, direktor SGG

Slovenski gradbeni grozd – GIZ
www.sgg.si