Bureau-VeritasISO 9001 je med več kot dvajset tisoč standardi, ki jih je izdala organizacija ISO, najpomembnejši standard, uveljavljen po vsem svetu pri več kot 1.200.000 certificiranih organizacijah. V letu 2015 bo izšla nova izdaja, ki prinaša v primerjavi z veljavnim standardom ISO 9001:2008 kar nekaj sprememb.

Trenutna verzija ISO 9001:2008 je le nadgrajena verzija standarda, ki je bil razvit v poznih 90. letih. Od takrat je tehnologija zelo napredovala. Nova verzija standarda se posveča tehnologijam, ki organizacijam omogočajo pametnejše sisteme vodenja. Ena glavnih tem nove izdaje je razmišljanje, ki temelji na tveganjih (risk-based thinking). Večji poudarek bo na doseganju dodane vrednosti za organizacijo in njene odjemalce. Nova izdaja je v večji meri od obstoječe različice usmerjena v doseganje rezultatov in nenehnih izboljšav poslovanja. Večji poudarek bo na zahtevi glede spremljanja zadovoljstva ne le odjemalcev, ampak vseh deležnikov v poslovanju. Večji pomen pripisuje tudi odgovornosti vodstva oziroma zavezanosti vodstva k poslovanju po načelih, ki jih določa standard. Vse o novi izdaji standarda in procesu prehoda si lahko preberete na www.bureauveritas.si.

Bureau Veritas d.o.o.
www.bureauveritas.si