Jub-2Jubolin ThermoNa trgu obstaja delež neizoliranih zgradb, ki jim zaradi spomeniške zaščite ni dovoljena sprememba zunanjega videza. Zanje Jub ponuja rešitev, in sicer Sistem Thermo. Sestavljata ga izdelka Jubolin Thermo in Jupol Thermo. Jubolin Thermo vsebuje drobne votle kroglice, ki so polnjene s plinom, zaradi katerih se po celotni debelini posušenega barvnega filma ustvari termična ovira, ki daje občutek toplejše in prijetnejše površine. V kombinaciji z notranjo toplotno izolacijsko barvo Jupol Thermo se učinek toplotne izolativnosti še poveča. V primeru toplotnih mostov Sistem Thermo zmanjša možnost pojava plesni na steni, ker prepreči kondenzacijo vode. Izdelka sta izdelana na inovativen način in zato zaščite filma ne potrebujeta, razen izjemoma, kadar so pogoji izjemno neugodni (klet ipd.). Za lastnosti izdelka imamo dokazila in uradne meritve s strani Inštituta Jožef Štefan, ki so pokazali toplotno prevodnost 0,150 W/mK in toplotno difuzivnost 0,250 m2/s. Pri uporabi sistema Thermo v primerjavi s toplotno neizolirano gradnjo iz opeke v zrak izpustimo 400 kg manj CO2 plina na leto. Za porabo takih izpustov CO2 plina je potrebnih 65 dreves, saj povprečno veliko drevo na leto absorbira 6 kg CO2. Zaradi neuporabe biocidnih pripravkov v sistemu Thermo se zmanjšajo tudi vplivi na okolje, ki jih dobimo pri njihovi proizvodnji in uporabi. Inovativni sistem Thermo je dobitnik priznanja okolju prijazen izdelek, ki ga podeljuje časnik Finance.

Jub d.o.o.
www.jub.si