Bureau-Veritas---elektrarnaElektrarnaV naslednjem letu bo izšla nova izdaja standarda ISO 14001, po katerem je danes certificiranih več kot 250.000 organizacij po vsem svetu. Eden glavnih namenov prenove je, da organizacije ponovno razmislijo o pomenu sistema ravnanja z okoljem in ga integrirajo v svoje poslovanje. Za zagotovitev uspešnosti sistema so v standardu dodane nove zahteve, ki se nanašajo na zavezanost vodstva. Nova različica standarda daje še večji pomen proaktivnemu pristopu in lastnim iniciativam organizacije za varovanje okolja. Standard ne daje več toliko poudarka na nenehne izboljšave poslovanja, ampak na izboljšave okoljske učinkovitosti. V skladu z zavezami organizacijske politike naj bi organizacija postopno zmanjševala emisije in druge izpuste ter količino svojih odpadkov. V novi različici je dodana zahteva po razvoju strategije notranjega in zunanjega komuniciranja. Zahteva opredeljuje kakovost sporočenih informacij in mehanizme za sprejemanje predlogov izboljšav v okviru sistema ravnanja z okoljem. Več informacij na www.bureauveritas.si.

Bureau Veritas
www.bureauveritas.si