Odpadna hrana je eden največjih globalnih izzivov, ki ustvarja velik pritisk na naravne vire in okolje ter ima tudi finančne in etične posledice. Kar 33 % proizvedene hrane v svetu zavržemo. Na drugi strani imamo v nerazvitem delu sveta veliko težavo s podhranjenostjo. V svetu zaradi podhranjenosti vsako leto umre 3,1 mio otrok v starosti do 5 let (vir: OZN). Države EU so se že leta 2016 zavezale, da bodo sledile ciljem trajnostnega razvoja OZN: SDG 12.3, ki opredeljuje, da naj bi do leta 2030 na svetovni ravni prepolovili količine odpadne hrane na prebivalca v prodaji na drobno in pri potrošnikih ter zmanjšali izgubo hrane vzdolž celotne dobavne verige. V Bureau Veritas smo razvili sistem obvladovanja odpadne hrane, ki vsem členom v verigi proizvodnje in dobave živil pomaga pri spremljanju in zmanjševanju izgub hrane. Standard organizacijo spodbuja, da v svoje poslovanje vpelje sistem, ki ji bo omogočal opredeliti točke, kjer nastane največ odpadne hrane, in poišče ukrepe za zmanjševanje odpadne hrane. Standard opredeljuje hierarhijo prednostnih nalog, ki jih mora organizacija izvesti za obvladovanje odpadne hrane. Koristi certificiranja: dokazilo okoljsko in družbeno odgovornega ravnanja organizacije, zaupanje potrošnikov in drugih zainteresiranih strani, prihranek stroškov, konkurenčno prednost na trgu in večji ugled blagovne znamke.

Bureau Veritas d.o.o.
www.bureauveritas.si