Za zmanjšanje porabe čistil in pri uporabi ekoloških čistil v Bent excellentu izdelamo načrt čiščenja, ki vsebuje postopke, čistila in čistilne pripomočke, ki so za posameznega uporabnika najbolj učinkovita, hkrati pa prispevajo k ekologiji. Da bo čiščenje v vsaki dejavnosti kar najbolj učinkovito, upoštevamo medsebojno sodelovanje štirih komponent, ki skupaj predstavljajo t.i. Sinnerjev krog: čistilno sredstvo, ki ga uporabimo glede na vrsto umazanije in vrsto površine, ki jo čistimo; mehansko delo, ki ga predstavlja delo z čistilnimi pripomočki; ustrezna temperatura pri čiščenju pospeši proces čiščenja in čas, ki ga porabimo za čiščenje. Nekatera čistila za svoje delovanje poleg ustrezne temperature čistilne raztopine zahtevajo določen kontaktni čas za učinkovito odstranjevanje umazanije. Če ustrezno povečamo eno komponento Sinnerjevega kroga, lahko drugo zmanjšamo. Npr. če razmaščujemo, lahko z višjo temperaturo zmanjšamo porabo čistila. Pri neobčutljivih površinah pa na primer z bolj grobo ščetko (več mehanike), zmanjšamo čas in porabo čistila. Glede na specifiko procesa v posameznem podjetju v načrtu čiščenja skrbimo za optimalno razporeditev vseh štirih komponent Sinnerjevega kroga, da dosežemo želen nivo čistoče. Za optimalno in ekološko uporabo čistil vključimo dozirne sisteme Bent, ki poenostavijo organizacijo dela ter zmanjšajo porabo čistila.

Bent excellent d.o.o. Domžale
www.bent.si