V septembrski akciji zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev smo v družbi za ravnanje z odpadki Simbio zbrali 34 t nevarnih odpadkov. Skupaj je bilo tako letos v času akcij zbranih rekordnih 66 t nevarnih odpadkov. Pri tem prevladuje odpadna elektronska in električna oprema – 16,2 t. Odpadna električna in elektronska oprema (OEEO) vsebuje mnogo okolju nevarnih snovi, kot so svinec, kadmij, živo srebro, CFC plini itd. Količine se zaradi nenehnega razvoja tehnologije zelo hitro povečujejo. »To opažamo tudi na Simbiu, kjer smo na primer leta 2009 zbrali slabih 9 t te odpadne opreme, lani dobrih 10 t, maja letos 14,4 t in septembra letos 16,2 t. Med OEEO prevladujejo televizorji, zamrzovalne skrinje, tiskalniki, računalniki ipd.,« pojasnjuje vodja ločenega zbiranja odpadkov v Simbiu Tadej Ferlež. Na drugem mestu med nevarnimi odpadki, zbranimi septembra na območju, kjer gospodarsko javno službo ravnanja z odpadki opravlja Simbio, izstopajo premazi, lepila in smole, ki vsebujejo nevarne snovi (5.712 kg) in na tretjem baterije in akumulatorji (2.700 kg). Na četrtem so motorna olja z 2.375 kg. Med občinami v celjski regiji, ki so zbrale nad pol kg nevarnih odpadkov na prebivalca, so Polzela (0,58 kg), Dobje (0,57 kg) in Šentjur (0,52 kg).

Leto Količina (v tonah)
2007 31,3
2008 24,5
2009 31
2010 39
2011 66,2*
*Maj 2011: 32,5 tone in september 2011: 33,7 tone

Tabela: Količine zbranih nevarnih odpadkov v času akcij v zadnjih petih letih

Simbio, d. o. o.,
www.simbio.si