simbio-vsak-dan-zbere-450-ton-odpadkovDružba za ravnanje z odpadki Simbio je eno najuspešnejših komunalnih podjetij na področju ravnanja z odpadki. Prva v Sloveniji je vzpostavila celovit sistem ravnanja z odpadki, potem ko so v Celju z večino evropskih sredstev izgradili 50 milijonov evrov vreden Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje. Vzpostavila se je infrastruktura za učinkovito in celovito ravnanje z odpadki. Dobra polovica zbranih odpadkov se na Celjskem ponovno uporabi ali reciklira, petina pa se celo porabi za proizvodnjo električne in toplotne energije. Odloži se samo še 15 % komunalnih odpadkov. V zadnjih petih letih je delež ločeno zbranih odpadkov v primerjavi z mešanimi odpadki zrasel s 24 % v letu 2010 na 56 % v lanskem letu. V tem deležu je odpadne embalaže, stekla in papirja 26 %, bioloških odpadkov 16 % in kosovnih odpadkov 14 %. Za občutek – njihovih 30 tovornjakov pripelje v center za ravnanje z odpadki vsak delovni dan 450 ton odpadkov. Od leta 2014 Simbio upravlja tudi z Mestno tržnico Celje. Njen živahen utrip so predstavili tudi na 20. sejem Flora, ki je potekal v Celju od 13. do 15. marca 2015. Obiskovalci so tako lahko svoje košare napolnili z zdravimi domačimi pridelki slovenskih kmetij.

Simbio, d.o.o.
www.simbio.si