Skupina ABENA, katere del je tudi slovensko hčerinsko podjetje Abena-Helpi d.o.o., nenehno išče načine, kako v svoji dejavnosti proizvodnje in prodaje, večinoma izdelkov za enkratno uporabo, zmanjšati vpliv na okolje. Med našimi ambicioznimi podnebnimi cilji je tudi 70-odstotno znižanje izpustov CO₂ do leta 2030 v primerjavi z letom 1990. Vsako leto merimo svoj napredek in da bi dosegli zastavljeni cilj, bo morala celotna skupina zmanjšati emisije CO₂ še za 15,024.99 t CO₂e. Pomemben del za znižanje ogljičnega odtisa se nanaša na vire energije in energetsko učinkovitost. Poleg tega, da so vse lastne proizvodnje skupine oskrbovane 100 % iz obnovljivih virov energije (potrjeno s certifikati za obnovljivo energijo REC), je skupina v letu 2023 v proizvodnem obratu in skladišču na Danskem v celoti prešla na LED sijalke. To pomeni, da so njihovi pripomočki za inkontinenco in otroške pleničke, proizvedeni pod svetlobo 1.239 novih energetsko učinkovitih svetilk LED. Zaradi tega se ocenjuje letni prihranek energije v višini 624.900 kWh, kar ustreza povprečni letni porabi energije 390 ljudi (1.600 kWh). S postopnim prehodom na varčnejše sijalke nadaljujemo tudi v slovenskem hčerinskem podjetju Abena-Helpi, d.o.o.

Abena-Helpi d.o.o.
www.abena-helpi.si