Si mobilSi mobilLetos je že peto leto, odkar družba sistematično po isti metodologiji spremlja porabo različnih virov, količine ločeno zbranih odpadkov, število prevoženih kilometrov ter ostale podatke, ki vplivajo na okoljski odtis. V Si.mobilovi dejavnosti je največji povzročitelj odtisa CO2 poraba elektrike, in sicer poraba baznih postaj v omrežju. Ravno zato tako intenzivno izvajajo ukrepe in generirajo nove in nove ideje Re.misli za nižjo in okolju prijaznejšo porabo elektrike. V letu 2011 so kljub intenzivni širitvi in nadgradnji omrežja ter zato povečani porabi elektrike z ukrepi varčevanja prispevali k nižji porabi za predvidoma 35 odstotkov. Postavili so tudi prvo bazno postajo na sončne celice. Ukrep, ki je v letu 2011 vsekakor vreden omembe, je razširjena uvedba elektronskega podpisa. Zaradi elektronsko podpisanih dokumentov so prihranili skoraj 20 ton papirja. Ravno tako se je povečalo število naročenih na prejemanje računa v elektronski obliki, s čimer so prihranili skoraj 3 tone papirja.

Si.mobil, d. d.
www.simobil.si