Si.mobil“Certificate resource SAVED 2014”Mnoga podjetja pogosto govorijo o trajnostnem poslovanju. Toda, ali lahko trajnostno ravnanje tudi dokažemo? Priznani nemški Inštitut za okolje, varnostno in energetsko tehniko Fraunhofer- Institut fur Umwelt-, Sicherheits-und Energietechnik UMSICHT izvaja analize in izračune prihrankov materialnih virov v podjetjih, ki reciklirajo odpadke. V sodelovanju z Interserohom je bila analiza narejena tudi za Si.mobil. S svojim odgovornim ravnanjem do okolja smo tako v letu 2014 z recikliranjem odpadne električne in elektronske opreme, papirne in kartonske embalaže ter plastične embalaže prihranili 1.350,70 ton materialnih virov in v zrak izpustili 129,20 ton manj toplogrednih plinov. S svojimi dejanji prispevamo k varovanju okolja in preprečevanju podnebnih sprememb. Kot dokaz in pohvalo za dobro delo smo prejeli certifikat: »Certificate resource SAVED 2014«.

Si.mobil d.d.
www.simobil.si