SimobilOkoljska izjavaV Si.mobilu je odgovornost del poslanstva, vizije in tudi vrednota naše blagovne znamke. Posebno pozornost namenjamo odgovornosti do ljudi, tako do naših sodelavcev, uporabnikov, širše skupnosti, kot tudi do okolja – naravnega in družbenega. Sistem ravnanja z okoljem smo vzpostavili že leta 2009 in takrat pridobili certifikat ISO 14001, ki ga vsako leto uspešno obnavljamo. V letu 2014 smo okoljsko odgovornost še nadgradili in pristopili v shemo EMAS. V podjetju imamo vzpostavljene okvirne in izvedbene cilje ter programe, ki so v skladu z okoljsko politiko in s smernicami skupine Telekom Austria. Naši glavni okoljski cilji so: zmanjšati izpust CO2, povečati delež obnovljivih virov energije, povečati energetsko učinkovitost, povečati stopnjo recikliranja, zmanjšati porabo papirja, zmanjšati število prevoženih kilometrov z letalom in ozaveščanje javnosti o vplivih elektromagnetnega sevanja. Vse cilje uspešno dosegamo in tako aktivno skrbimo za okolje. Okoljska izjava, kjer smo zbrali vse okoljske podatke, je dostopna na naši spletni strani.

Si.mobil d.d.
www.simobil.si