Razširjenost rastlinskih vrst oziroma razporeditev njihovih naravnih rastišč je med ostalim odvisna tudi od temperatur zraka in tal. Kulturne rastline, tiste torej, ki jih ljudje za svoje najrazličnejše potrebe kultiviramo oziroma gojimo, že od nekdaj selimo s kraja v kraj, tudi zelo daleč, s kontinenta na kontinent. Za tiste, ki jih prinesemo od daleč in se tudi pri nas tako dobro počutijo, da se same po naravni poti razmnožujejo s semenom, rečemo, da so se naturalizirale. Alojzijeva lilija (Lilium candidum) je znana že izpred antike kot avtohtona (divja, rastoča v naravi) in tudi kot kulturna (gojena) rastlina starih civilizacij Sredozemlja. Znano je, da je tam od nekdaj razvila tudi kaljivo seme. A seme je prava redkost in ga danes na trgu praktično ni. Ker je to že od nekdaj priljubljena trajnica slovenskih vrtov, a jo je možno najti na preveč moderniziranem in skomercializiranem trgu le z veliko težavo, smo to lilijo v naši vrtnariji razmnoževali z luskolisti, delitvijo čebulic, kar pa je zelo zamudno opravilo. V vrtnariji Trajnice Golob-Klančič smo letos (2021) prvič pridelali kaljivo seme na naših matičnih rastlinah. Očitno je bilo dovolj toplote za dozorevanje. To pomeni, da bomo tudi to lilijo odslej lahko množili s semenom. Morda se bo sčasoma lahko tudi naturalizirala vedno severneje in v naravi ne bo več rasla samo v Sredozemlju.

Vrtnarija Trajnice Golob-Klančič
www.trajnice.com