SC VelenjePosvet o zelenih delovnih mestihV začetku julija je na Brdu pri Kranju v organizaciji CPI potekal posvet o izobraževanju in usposabljanju za zelena delovna mesta, na katerem je sodeloval tudi predstavnik Šolskega centra Velenje. Na posvetu je bila obravnavana krizna problematika brezposelnosti mladih. Kot eden izmed izhodov iz te nezavidljive situacije se kaže odpiranje novih zelenih delovnih mest, ki jih prinašajo predvsem dela s področja trajnostnega razvoja, trajnostne energetike s področja učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, ekologije idr. V uvodu je v video prispevku evropski komisar za okolje dr. Janez Potočnik predstavil zelena delovna mesta za nizkoogljično družbo, gospodarno z viri, minister mag. Dejan Židan pa je predstavil prehransko samooskrbo in povečanje območja Nature 2000. Na posvetu so med drugim obravnavali, kaj lahko država naredi za oživljanje in nastajanje delovnih mest in kako uvajati hitre spremembe v izobraževalnih programih. Šolski center Velenje je v okviru prispevka predstavil prehod na obnovljive vire z vidika ogrevanja ter trenutno stanje izobraževanja na področju obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije.

Šolski center Velenje
www.scv.si