SaubermacherVodstvo pred novim vozilomVoznemu parku 110-ih vozil podjetja Saubermacher Slovenija smo v mesecu maju dodali še eno, novo delovno vozilo. S 30 % je bilo financirano s strani Ministrstva Republike Slovenije za gospodarski razvoj in tehnologijo. Vozilo Kanal – jet bo služilo predvsem na območju Slovenije, kot transportni delovni stroj pa tudi v Avstriji, na Hrvaškem, Madžarskem in drugje. Je tehnično bolj zmogljivo od ostalih, ki jih imamo trenutno v našem voznem parku, uporabljali pa ga bomo predvsem na področju dela z nevarnimi odpadki. Namenjeno je namreč za zbiranje topil, emulzij in muljev. Z njim bomo čistili lovilce olj, maščobe, peskolove, zahtevne industrijske naprave in objekte. Vozilo ima med drugimi tudi prekucnik, vakuumsko napravo, kamero za vzvratno vožnjo, rotacijsko črpalko,visokotlačno črpalko za čiščenje kanalizacijskih vodov in priklopnik. Zaradi večprekatnega rezervoarja lahko pri strankah istočasno zbiramo več različnih nevarnih odpadkov. Prav zaradi nekoliko zahtevnejših tehničnih specifikacij bomo za upravljanje novega delovnega vozila zaposlili tudi 4 nove osebe.

Saubermacher Slovenija, d.o.o.
www.saubermacher.si