Za svojo zavezanost na področjih okolja, socialnih zadev in korporativnega upravljanja (ESG) je Saubermacher dosegel 96 od 100 možnih točk pri oceni trajnosti v skladu z Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB). Z najvišjo oceno na svetu med vsemi podjetji za odstranjevanje odpadkov je Saubermacher vodilno podjetje v svoji kategoriji. Povprečje pri vseh sodelujočih je znašalo 72 točk. V postopku ocenjevanja je sodelovalo 549 podjetij. Ameriško-nizozemski inštitut udeležena podjetja ocenjuje po strogih merilih, ki med drugim vključujejo korporativno upravljanje, podjetniško politiko in njeno izvajanje, upravljanje s tveganji in priložnostmi, spremljanje in sistemi upravljanja okolja, upravljanje deležnikov in kazalnikov uspešnosti. Merila vrednotenja se letno revidirajo in prilagajajo razmeram na trgu. Z recikliranjem Saubermacher trenutno prihrani 600.000 ton CO₂ letno. To ustreza količini, ki jo absorbira mešani gozd v velikosti približno 120.000 nogometnih igrišč. Poleg tega se Saubermacher že nekaj let posveča digitalnim rešitvam, ki predstavljajo ključ za višje kvote recikliranja in več koristi za stranke. Paradni projekti so pri tem na primer inteligentna platforma za zbiranje stekla, ki jo trenutno testiramo v Beljaku in v Hornu, ali uporaba tehnologije čitalnika dragocenih materialov v več avstrijskih občinah.

Saubermacher Slovenija d.o.o.
www.saubermacher.si