Saubermacher---Komunala-Murska-Sobota 114_115Saubermacher—Komunala-Murska-Sobota prejeli certifikat Družbeno odgovorno podjetjPodjetje Saubermacher – Komunala Murska Sobota d.o.o. je eden prvih petih prejemnikov certifikata Družbeno odgovorno podjetje, ki jih je 13. oktobra 2016 podelil Ekvilib Inštitut. Z vključitvijo v pilotni proces smo se zavezali k še tesnejši vpeljavi družbene odgovornosti v svojo poslovno strategijo in skozi analitično-svetovalni postopek skupaj z zunanjimi strokovnjaki opravili analizo vrzeli na področju odgovornosti do naravnega okolja in organizacijskega upravljanja. Dan prej je naše podjetje dobilo potrditev družbeno odgovornega poslovanja še na enem področju, to je področju promocije zdravja na delovnem mestu. Naš projekt »Za življenja vredno telo« je bil na natečaju za delodajalce za izbor najbolj inovativnih ukrepov promocije zdravja na delovnem mestu, ki je potekal v okviru projekta Vseslovenska kampanja za ozaveščanje delodajalcev za ohranjanje in krepitev zdravja zaposlenih na delovnem mestu, izbran kot najboljši v kategoriji malih podjetij.

Pripravila: Aleksandra Vogrinčič
Saubermacher-Komunala
Murska Sobota d.o.o.
www.saubermacher-komunala.si