Saubermacher-KomunalaNagrada HorusPodjetje Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o. je decembra 2014 že drugo leto zapored prejelo Nagrado za družbeno odgovornost Horus v kategoriji majhnih podjetij. Nagrada, ki jo podeljujeta IRDO-Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in PRSS-Slovensko društvo za odnose z javnostmi pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja in v sodelovanju s številnimi strokovno-interesnimi organizacijami, je pohvala ter hkrati zahvala za naša prizadevanja pri ustvarjanju zdravega okolja, kar je naše poslanstvo. Ocenjevalna komisija je takole strnila ugotovitve o družbeni odgovornosti v našem podjetju: »Družbena odgovornost podjetja je del strategije podjetja in temelji na njihovi osnovni dejavnosti – gospodarnem ravnanju z odpadki, kar jim predstavlja dodano vrednost in ekonomsko uspešnost. Podjetje upošteva večino vidikov družbene odgovornosti in ima načela družbene odgovornosti sistematično v teoriji in v praksi vpeljana na številnih področjih. Posebna pohvala gre za preseganje zakonskih kvot pri zaposlovanju invalidov ter za že izvedene aktivnosti podjetja na področju uvajanja vozil, ki z izpusti manj obremenjujejo okolje. Poleg velike privrženosti podjetja načelom družbene odgovornosti je tudi vzpostavljen in vpeljan sistem za preverjanje družbene odgovornosti.«

Saubermacher-Komunala Murska Sobota d.o.o.
http://saubermacher-komunala.si