vrtnarija EOL142

Potreb po večji pridelavi zdrave hrane se vse bolj zavedamo ter vedno bolj cenimo sezonsko in domače. Na področju samooskrbe z okrasnimi rastlinami tega problema v glavnem še ne zaznamo ali pa ga smatramo za nepomembnega. A v resnici poraba okrasnih rastlin ni majhna. Na slovenskem trgu se proda le 5 % tistih iz domače vzgoje, vse ostale pridejo od daleč, večinoma iz intenzivne vzgoje s pomočjo kemije in fosilnih goriv. Moderne sorte, na naše klimatske in talne pogoje neprilagojene in med gojenjem pomehkužene okrasne rastline imajo velikokrat kratko življenje. To pomeni vedno nove pošiljke iz oddaljenih drevesnic in vrtnarij v naše vrtne centre. Pomeni veliko nevarnost vnosa novih bolezni in škodljivcev, veliko porabo kemije in fosilnih goriv. Okrasne rastline od daleč pomembno prispevajo k ogrožanju in onesnaževanju okolja. Razvoj domače, naravi prijazne pridelave okrasnih rastlin in uporaba tistih z dolgo življenjsko dobo bi pomembno prispevala k zmanjšanju nevarnosti za naš planet. V vrtnariji Trajnice Golob-Klančič gojimo velik sortiment sadik trpežnih in dolgoživih trajnic za različne namene uporabe za vrtove in javne nasade in tudi za specialne in zahtevnejše objekte, kot so cvetoči travniki, naravni kopalni bazeni, zelene strehe in rastlinske čistilne naprave. Uporabljamo zahtevne načine razmnoževanja in imamo lastne matične nasade. Rastline gojimo v navadni vrtni prsti in ne v šotnici, brez kemije in ogrevanja. Na različne načine ozaveščamo javnost o potrebi in možnostih naravi prijaznega vrtnarjenja na področju okrasnih rastlin.
Vrtnarija Trajnice Golob-Klančič
www.trajnice.com