Vrtnarija Trajnice Golob Klančič EOL 123Domača vrtna prstIndustrijsko črpanje šote na ogromnih naravnih nahajališčih predvsem severne Evrope je v zadnjem stoletju povzročilo revolucijo v vrtnarstvu. Ker je šota mnogo lažja od običajne prsti, je mnogo bolj primerna za transporte na velike razdalje. Danes imamo ogromno izpustov toplogrednih plinov zaradi industrijske obdelave šote in zaradi dolgih transportov, s šotišči so devastirane cele pokrajine in na trgu je močno vprašljiva kvaliteta cenenih sadik. Šota omogoča gojenje vsakovrstnih sadik z uporabo kemičnih pomočnikov zelo na hitro in poceni. Njihova trpežnost pri nakupu ni pomembna, zato jih potrošniki kupujejo vedno znova in znova. Tudi tiste, ki bi jih zaradi njihove narave lahko kupili in posadili samo enkrat, zase in za svoje potomce. V vrtnariji Trajnice Golob-Klančič smo uspeli ohraniti znanje prejšnjih generacij vrtnarjev in filozofijo, ki zagovarja povezanost človeka z naravo. V vsakem kotičku zemlje se je namreč skozi milijone let oblikovala plodna prst in nanjo so se naselile rastline, ki jim tamkajšnji življenjski pogoji ustrezajo. Zato smo prepričani, da v naši navadni vrtni prsti, obogateni le z organskimi domačimi gnojili, uspeva ogromno vrst in sort trajnic, tako divjih (avtohtonih) kot tudi požlahtnjenih (vrtnarskih), ki so uporabne za vsakršne, tudi moderne človekove potrebe – od rastlinskih čistilnih naprav, zelenih streh, divjih cvetočih travnikov, do trpežnih nasadov cvetja v vrtovih in javnih nasadih. V naši vrtnariji to dokazujemo z bogato ponudbo sadik trajnic, vzgojenih v navadni vrtni prsti in ne v šotnici, brez transporta čez pol Evrope.

Vrtnarija Trajnice Golob-Klančič
www.trajnice.com